logo van Autitude: voor begeleiding van mensen met autisme

Autitude - wie zijn wij?

Andries Noback is onze oprichter. Als ouder van een zoon met PDD-NOS is Andries ervaringsdeskundige. Hij werkte ruim 20 jaar in het onderwijs, was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Gelderland en actief voor de Autisme Informatie Centra. Na afronding van zijn HBO Master Sen (richting Autismespecialist) is hij gekwalificeerd als professioneel begeleider. Andries is lid van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten, het IBvA.

Autismespecialisme:https://profiel.mijnportfolio.nl/andriesnoback

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/andriesnoback