logo van Autitude: voor begeleiding van mensen met autisme

Informatief - tarieven

Het basis tarief van Autitude is € 62,00 per uur, begeleiding uit PGB is vrijgesteld van BTW.

Tarief voor job coaching is € 125,00 per uur.

Op alle activiteiten van Autitude zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09213007. Op verzoek sturen wij u de Algemene Voorwaarden graag toe. U kunt deze ook hier downloaden.

Wij gaan correct om met uw persoonlijke gegevens. Autitude heeft daarom haar privacyreglement aangepast aan de meest recente wetgeving.