logo van Autitude: voor begeleiding van mensen met autisme

Levensloop - introductie

Een recent rapport van het Ministerie van Volksgezondheid erkent dat autisme een levenslange ontwikkelingsstoornis is. Daarom staat bij Autitude levensloopbegeleiding centraal in al haar vormen van individuele hulpverlening.

Uitgangspunt hierbij is het streven om de client zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Zijn of haar wensen en ideeën staan daarom centraal, ook al wijken die af van wat als gebruikelijk wordt ervaren. Autitude gelooft in de unieke kwaliteiten van ieder mens waarin de kracht schuilt om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Het begrip levensloopbegeleiding impliceert automatisch dat de begeleiding en coaching van Autitude gericht is op mensen in al hun levensstadia: jongeren, jong volwassenen en volwassenen.