Praktische informatie

Tarieven

Particulier
  1. - Levenscoaching: €75 per uur, incl. BTW.

  2. - Buitencoaching: €75 per uur, incl. BTW.

  3. - Massagecoaching: €75 per sessie, incl. BTW.

Basistarief WMO begeleiding: €75,00 per uur vrijgesteld van BTW.

Bedrijven
  1. Voor bedrijven geldt een tarief €125,00 per uur exclusief BTW.

Vergoeding

Autitude heeft een contract met de gemeente Ede en kan in deze gemeente Zorg in Natura (ZIN) leveren. Vraag dit aan bij de gemeente Ede.

In andere gemeente kan de begeleiding betaald worden vanuit het PGB (WMO).
Vraag hiernaar bij de gemeente waar je woont of kijk op zorgwijzer.nl.

Werkwijze

Autitude biedt gespecialiseerde levensloopbegeleiding op basis van Balanceren op de levenslijn van het programma VAB (Vanuit Autisme Bekeken) en Teacch.
TEACCH is geen methode of protocol, maar een integrale aanpak, waarbij de persoon met Autisme én de omgeving op een hele praktische manier zoeken naar een oplossingsrichting voor vragen en behoeften van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.
Het vertrekpunt is altijd de aansluiting bij de ervaring van de persoon zelf.
Het doel van de begeleiding is een zo zelfstandig mogelijk leven.

Overige zaken

Indien u wilt kunt u kennis nemen van het privacyregelement, het klachtenregelement en de Algemene Voorwaarden van Autitude.